Select Page
กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

สภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา รวมพลเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้ให้ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา...