Tag Archives: สภากาชาดไทย

 • สภากาชาดไทยส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่

  จากเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นสภากาชาดญี่ปุ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยได้นำทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือทั้งหมด 18 ทีม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ ผ้าห่มจำนวน 6,500 ชุด เครื่องนอนจำนวน 220 ชุด และชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินจำนวน 6,800 ชุด ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อันมีใจความดังต่อไปนี้ Dear Mr. President, I have the honour to inform you that the Thai Red Cross Society has learnt with much sorrow of the high number of lives lost and the many […]

 • พิธีทำบุญ วันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

    วันที่ 30 มกราคม 2561 สภากาชาดไทยจัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย  

 • 8 รอบสถาปนา ยุวกาชาดไทย

  “ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย”         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าพร้อมรับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบเข็ม โล่รางวัล ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ         นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ได้พระราชทานกำเนิดกิจการยุวกาชาดไทย […]

 • งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

    วันที่ 13 มกราคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและการทำงานด้านมนุษยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กิจกรรมเก็บเล็กผสมสี กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ กิจกรรมจาก All Season กิจกรรม Paper Dolls กิจกรรมกาชาดร่วมใจ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับสวนงู กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม Like & Share กิจกรรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย…หนูทำได้ ในแต่ละกิจกรรมจะมีการสะสมแสตมป์เพื่อนำไปรับอาหาร ขนม รางวัลพิเศษและลุ้นรางวัลใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรีดพิษงูและวีดิทัศน์ การแสดงสาธิตการจับงูชนิดต่าง ๆ โดยสวนงู สถานเสาวภา และบริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 • สำนักงานบริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของสำนักงานบริหารประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ อาทิ การแสดงของบุคลากรใหม่ การจับของรางวัลจากผู้บริหาร การแข่งขันเกมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานบริหารให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 • ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบพวงมาลัยอวยพร พร้อมรับพรและของที่ระลึกจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 • สมเด็๋จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558

  วันที่ 30 ตุลาคม 2558  เวลา 08.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 ณวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าฯ รับเสด็จ  เหตุที่ได้นามว่า “วัดเจียงอี” เพราะประชาชนผู้เป็นเจ้าของถิ่นเดิมเป็นชนชาติไทยเผ่าส่วย  ไทยเผ่านี้มีสำเนียงพูดแปร่งหรือเพี้ยนไปจากเผ่าอื่น ๆ  “เจียงอี”  เป็นภาษาพื้นบ้าน แยกออกได้เป็นสองศัพท์ “เจียง” แปลว่า “ช้าง” “อี” แปลว่า “ป่วย” ดังนั้นคำว่า “เจียงอี” จึงแปลว่า “ช้างป่วย” วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นอารามราษฎร์ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว โดยกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ผูกเป็นสีมาแล้ว ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ อยู่ในคุ้มบ้านเจียงอี ตำบลเมืองใต้ (ในสมัยก่อนเรียกว่าตำบลเมืองเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แต่เดิมเป็นวัดป่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2488 ได้บูรณะและพัฒนาจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง […]

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 314

  10704405_853662088000789_1424646643173383681_o

  วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้บำเพ็ญความดีและผู้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้บำเพ็ญคุณความดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ ณ ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์