Tag Archives: ภัยพิบัติ สปป.ลาว

  • สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

    จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าลงแม่น้ำเซเปี่ยน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้สูญหายกว่า 100 คน รวมถึงชาวบ้านอีกกว่า 6,600 คนไร้ที่อยู่อาศัย สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือแสดงความเสียใจแก่องค์การกาแดงลาว พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน  5 ,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  และได้มอบหมายให้  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่  4 จังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 4,100 ชุด ผ้าห่ม Polyester 4,500 ผืน เต้นท์ 25 หลัง  ชุดผลิตน้ำดื่ม  2 ทีม ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้  6,400 […]