ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ครั้งที่ 1/2561

  โครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ของสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ของสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา (Volunteers-TRC หรือ VTRC) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ อาคารมหิดลวงศานุสรณ์ และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ให้มีความเหมาะสม สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกบุคลากรของสำนักงานบริหารให้มีจิตอาสา […]

 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อความสำเร็จ (Emotion Management for Success) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรของสำนักงานบริหารสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ โดยมี อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 • 125 ปี สภากาชาดไทย: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงบาตร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561) เวลา 07.00 น. เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา ทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป และเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทอดพระเนตรนิทรรศการ “125 ปี สภากาชาดไทย ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” หลังจากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง เสวยพระกระยาหารเช้า และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 • พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

  วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 • สภากาชาดไทยรับมอบเงินจากนายธงชัย ล่ำซำ เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย

  นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบเงินบริจาค จากนายธงชัย ล่ำซำ และครอบครัว เพื่อบำรุงกิจการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

 • องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 51

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 51 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 51 ได้รวบรวมสินค้านานาชาติจาก 53 ประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน บัตรเข้างานใบละ 50 บาท รายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

 • กีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7”

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7” โดยมี นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา โบว์ลิ่ง แชร์บอลหญิง กีฬามหาสนุก ปิดตาตีหม้อ เตะปิ๊บ ชักเย่อ นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีส้ม สีชมพู และสีฟ้า – สีเขียว ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สีส้ม ประกอบด้วย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี […]

 • พิธีทำบุญ วันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

    วันที่ 30 มกราคม 2561 สภากาชาดไทยจัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 95 ปี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย  

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด

  วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 16.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้กับยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 • 8 รอบสถาปนา ยุวกาชาดไทย

  “ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย”         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าพร้อมรับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบเข็ม โล่รางวัล ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาด ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ         นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม ได้พระราชทานกำเนิดกิจการยุวกาชาดไทย […]

 • งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

    วันที่ 13 มกราคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย บริเวณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและการทำงานด้านมนุษยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กิจกรรมเก็บเล็กผสมสี กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ กิจกรรมจาก All Season กิจกรรม Paper Dolls กิจกรรมกาชาดร่วมใจ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับสวนงู กิจกรรมเรียนรู้..สนุก KID กับพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม Like & Share กิจกรรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย…หนูทำได้ ในแต่ละกิจกรรมจะมีการสะสมแสตมป์เพื่อนำไปรับอาหาร ขนม รางวัลพิเศษและลุ้นรางวัลใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรีดพิษงูและวีดิทัศน์ การแสดงสาธิตการจับงูชนิดต่าง ๆ โดยสวนงู สถานเสาวภา และบริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 • สำนักงานบริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของสำนักงานบริหารประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ อาทิ การแสดงของบุคลากรใหม่ การจับของรางวัลจากผู้บริหาร การแข่งขันเกมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานบริหารให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น