Select Page
ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว...
สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี  2562

สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  6 กันยายน  2562  เวลา  18.00 น  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทพบสื่อมวลชน” ประจำปี  2562  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทยต่อสังคมและประชาชน...
กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

สภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา รวมพลเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้ให้ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล...
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.15 น. นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเผยแพร่เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)...
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ในประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์...