สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางพานพุ่มวันอนันทามหิดล (วันที่ 9 มิถุนายน 2558)

« 1 of 6 »