สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ศ.รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

« 4 of 4 »