สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ศ.รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

« 2 of 4 »