สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ศ.รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

« 1 of 4 »