สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานทอดผ้ากฐินสภากาชาดไทย(วันที่ 30 ตุลาคม 2558)

« 1 of 3 »