สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่11(15-17ก.ค.2558)

« 1 of 12 »