สำนักสารนิเทศและสื่่อสารองค์กร

Author Archives

 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย ในประเด็นด้านการจัดการอาวุธนิวเคลียร์ และบทบาทของสภากาชาดไทยต่อโครงการรณรงค์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย             นายสวนิตฯ กล่าวว่า “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้ผลักดันให้มีการรับรองและลงนามในสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรง ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันเป็นประเทศแรกๆ จึงขอชมเชยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศที่ผลักดันเรื่องนี้และเห็นว่าการรับรองสนธิสัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษยชาติ ฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์ให้ประเทศที่ยังไม่ลงนามสนธิสัญญามาลงนามและให้สัตยาบันโดยด่วน           สำหรับสภากาชาดไทยมีท่าทีแน่ชัดในเรื่องนี้ โดยสนับสนุนให้รัฐบาลลงนามในสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ รณรงค์ให้สนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่มีอยู่ยังคงอยู่ต่อไปและห้ามไม่ให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขายอาวุธหรือเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ให้ประเทศอื่น รวมทั้งประสานกับรัฐบาลไทยให้สนับสนุนเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือให้ตกลงกันเพื่อหยุดยั้งการพัฒนาโปรแกรมด้านนิวเคลียร์ และยังรณรงค์ให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์รับปากว่าจะไม่ใช้นิวเคลียร์เป็นประเทศแรก (No First Use Nuclear Weapon) เนื่องจากปัจจุบันมีอาวุธนิวเคลียร์จำนวน 5,000 ลูกทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างมหาศาลเพราะสามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้”

 • 96 ปี เลขาธิการสภากาชาดไทย

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแจกันดอกไม้แก่นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสมีอายุครบ 96 ปี ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแจกันดอกไม้และภาพเขียนอักษรจีน ความหมายว่า “ผู้ที่มีคุณธรรม ย่อมอายุยืน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้า และจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมี คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • ผอ.สำนักงานบริหารและคณะเข้ารับพรจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

  วันที่ 2 มกราคม 2562 นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบพวงมาลัยอวยพร พร้อมรับพรและของที่ระลึกจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 • ผู้บริหารสภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

 • ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ ครั้งที่ 17

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 ตามระเบียบวาระ อาทิ *การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2561 *การปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล เป็นต้น […]