11 ธันวาคม สำนักงานบริหารหยุดปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  วันที่  5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่  11  ธันวาคม 2558  เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ขอหยุดปฏิบัติงาน 1 วัน เป็นกรณีพิเศษ