เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรน เยี่ยมชมสภากาชาดไทย

IMG_3132

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา Dr. Fawzi Amine เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรน เข้าเยี่ยมชมสภากาชาดไทย โดยมีท่านสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยในโอกาสนี้  ท่านเลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรนได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ