เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือ “เวชพาหน์” เรือที่ให้บริการรักษาทางน้ำฟรี ลำแรกและลำเดียวในโลก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน          เปิดกิจกรรมและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชนฟรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น  พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บริษัทอู่ต่อเรือกรุงเทพ ฯ จำกัด เป็นผู้ต่อเรือ “เวชพาหน์” ขึ้น ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทาน ให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 สำหรับใช้เป็นพาหนะในการออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง ซึ่งการไปมา  เพื่อจะเข้าไปรักษาพยาบาลกับแพทย์ในเมืองหรือตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ เป็นเรื่องยากลำบาก นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ให้ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างทั่วถึง นับเป็นเวลา 62 ปีแล้ว โดยสภากาชาดไทย ได้น้อมรับพระราชดำริเพื่อสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับฝั่งแม่น้ำที่เรือเวชพาหน์ สามารถเดินทางไปให้บริการได้ ตลอดระยะเวลา 62 ปี ปฏิบัติงานมาแล้ว 151 ครั้ง ใน 19 จังหวัด (นนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานีกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ราชบุรีและกาญจนบุรี)  ให้บริการตรวจรักษาประชาชนรวมทั้งสิ้น 346,090 ราย

เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2498 ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับครั้งนี้ จะปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสามโคก และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560  โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักพระราชวัง เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี