เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล ครั้งที่10

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.40 น.- นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล ครั้งที่10 (The 10th International Symposium of the Asian and Pacific Parkinson’s Association (10th APPA)) จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมพาร์กินสันไทย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และ Movement Disorders Society- The Asian and Oceanian Section ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การประเมินอาการพาร์กินสันด้วยตนเอง ยาพาร์กินสันและเทคนิคการรับประทานยา สเต็มเซลล์และการรักษาทางเลือกอื่นๆได้ผลจริงหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจร่างกายและให้คำแนะนำเรื่องยาพาร์กินสัน ตรวจวิเคราะห์การเดิน สอนออกกำลังกายและฝึกเดิน ฝึกการกลืนและการพูดอย่างถูกวิธี ประเมินและแก้ไขปัญหาความจำและภาวะซึมเศร้า