เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล

 

พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ