เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากธนาคารกสิกรไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล

 

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ผู้บริหารสายงานสื่อสาร และองค์การสื่อสัมพันธ์) เป็นผู้ตัวแทน จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ