เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ ฯ พร้อมน้ำดื่ม 1,027 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันนี้ (17 สิงหาคม พ.ศ. 2560) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 455 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลสายคำโห้ และตำบลฆะมัง จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปที่หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 572 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่ามะคาบ ตำบลท่าหลวง ตำบลเมืองเก่า และตำบลท่าฬ่อ สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงมีความห่วงใยในราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้