เลขาธิการสภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร

ลงนาม

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจพระราชทานแก่สภากาชาดไทย เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย