เปิดคอลัมน์ใหม่ พิพิธเพลินเชิญชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

พิพิธเพลินเชิญชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ขอนำเสนอ#ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เมื่อครั้งทรงเป็นเจ้าหญิงมิชิโกะ เสด็จเยี่ยมกิจการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2507 โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มารอรับเสด็จที่ตึกบริพัตร และทรงนำเสด็จชมกิจการบรรเทาทุกข์ กองอาสากาชาด กองวิทยาศาสตร์ และพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่เจ้าหญิงมิชิโกะ พร้อมนี้ เจ้าหญิงมิชิโกะได้ถวายเงิน10,000 บาท บำรุงสภากาชาดไทยอีกด้วย

ชมภาพประวัติศาสตร์เพิ่มเติมที่ http://museum.redcross.or.th/