เตรียมพบกับ สัมมนา SMART ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ม.ค. นี้

สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จะจัดสัมมนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (SMART) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral&Ethic) การเรียนรู้และการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Active Learning) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เวลา 13.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชมคลิปวิดีโอสรุปการสัมมนา ครั้งที่ 1 ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ของสำนักงานบริหาร และภาพบรรยากาศสวยๆ ของ ฮาโมนี่ รีสอร์ต สถานที่จัดงานสัมมนาที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อย

ต่อด้วยกิจกรรม “คมความคิด ขบปัญหาคุณธรรม” นอกจากนี้ สมาชิก SMART ทั้ง 7 กลุ่มจะต้องพรีเซ็นต์คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ”คุณธรรมและจริยธรรมในความคิดของฉัน” ที่ Core team ให้เป็นการบ้านตั้งแต่ก่อนปิดปีใหม่ ซึ่งทีมใดถูกใจคณะกรรมการจะประกาศผลและรับรางวัลจาก Core team ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ต

แล้วพบกันค่ะ!