เชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานบริหาร 23 มีนาคม 2558

สำนักงานบริหาร ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยทุกท่าน ร่วมงานบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานบริหาร ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

A4-01-2-636x450