เชิญชวนแต่งชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

ด้วยจะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราข สกลมหาสังฆปริณายก  ระหว่างวันที่  15 – 17 ธันวาคม  2558   ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศิรินทราวาส โดยในวันพุธที่  16 ธันวาคม  2558 เวลา  08.00 น จะมีขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และเวลา  16.30 น. พระราชทานเพลิง รวมทั้งจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่างๆ  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอ

โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญด้วยพระคุณธรรมอันเปี่ยมล้นและทรงมีคุณูปการต่อสภากาชาดไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย สภากาชาดไทย จึงเห็นสมควรเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำของสภากาชาดไทย แต่งกายชุดสีดำ มีกำหนด  3 วัน ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  17 ธันวาคม  2558