อัญเชิญวัตถุมงคล จำนวน ๖,๐๖๐ องค์ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พระมหาสมพร สัมประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส อัญเชิญวัตถุมงคล จำนวน ๖,๐๖๐ องค์ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ  และแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป