สำนักงานบริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของสำนักงานบริหารประจำปี 2561 ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ อาทิ การแสดงของบุคลากรใหม่ การจับของรางวัลจากผู้บริหาร การแข่งขันเกมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานบริหารให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น