สำนักงานบริหารจัดพิธีบวงสรวงตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อปรับปรุงเป็นหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย

1

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปรับปรุงตึกมหิดลวงศานุสรณ์ เป็นหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสภากาชาดไทยต่อไป สำหรับการปรับปรุงครัั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558

 

4

528

9