สำนักงานบริหารปิดทำการในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557

เนื่องด้วยสำนักงานบริหาร จัดโครงสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหาร ประจำปี 2557

เรื่อง สมรรถนะหลักของบุคลากร SMART ด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork : T)”One Team,

One Spirit, One Goal หนึ่งทีม หนึ่งใจร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จ”ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557

ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปาอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ในการนี้สำนักงานบริหารจึงปิดทำการในวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557