สรุปสาระการอบรม เรื่อง กฐินพระราชทาน

นายสมควร บุญมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้สรุปสาระการอบรมเรื่อง “กฐินพระราชทาน” ไว้ดังนี้

image0022

image0023

image0024

image0025