สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ ที่ดินราชพัสดุ ขก.295 (บางส่วน) ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  จัดสรรพื้นที่บริเวณ ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อที่ 108 ตารางเมตร เป็นสำนักงานชั่วคราวของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต  จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต เพื่อรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคอีสานตอนบน  7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดใกล้เคียงอีก 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ

แต่เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเพิ่มเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมทั้งยังไม่สามารถจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรได้   ในปี 2553  จึงได้ย้ายออกจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเช่าอาคารพาณิชย์ บนถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น 3 คูหา  มีพื้นที่ใช้สอย 540 ตารางเมตร เป็นสำนักงานชั่วคราว จนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปริมาณงานบริการโลหิตได้เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ให้ได้โลหิตที่ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสูงสุด  โดยการขยายศักยภาพ ในการจัดหาโลหิตบริจาค การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตด้วยวิธี NAT การเตรียมส่วนประกอบโลหิต และการจ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต

ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัด “โครงการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    สภานายิกาสภากาชาดไทย  ให้ใช้ชื่ออาคารว่า“ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย”  และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการจัดหาที่ดิน โดยขอใช้ที่ดินว่างของแขวงการทางจังหวัดขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง และสำนักงานธนารักษ์ได้อนุญาตให้สภากาชาดไทย เช่าที่ราชพัสุดแปลงหมายเลข ขก.295 บางส่วน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 82.85 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรองรับการขยายงานแบบครบวงจร  มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ อาคารภาคบริการโลหิตฯ ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง อาคารหลังที่ 1 เป็นอาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยรวม 3,164 ตารางเมตร เป็นห้องรับบริจาคโลหิต ห้องจ่ายโลหิต ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา      ห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต สำนักงาน และห้องควบคุมงานระบบ  อาคารหลังที่ 2 เป็นหอพัก สูง 3 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยรวม 774.5 ตารางเมตร เป็นห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ห้องพนักงานขับรถ หอพักเจ้าหน้าที่ชาย และหญิง   อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารซ่อมบำรุง เนื้อที่ใช้สอยรวม 272.5 ตารางเมตร เป็น ห้องซ่อมบำรุง ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำดี ห้องควบคุมไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  และอาคารหลังที่ 4 เป็นอาคารชั้นเดียว เนื้อที่ใช้สอย 15 ตารางเมตร เป็นห้องกักกันขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ

ทั้งนี้  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินงานบริการโลหิตของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยมีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับงานบริการโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 12 ภาค โดยแบ่งตามภาคของเหล่ากาชาดจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการโลหิตในแต่ละภูมิภาค และมีนโยบายขยายภารกิจงานบริการโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ให้สามารถดำเนินงานได้ครบวงจร มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย