สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี

27 เมษายน  2558  เวลา  07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสวภา สภากาชาดไทย  ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ  122 ปี แห่งการก่อตั้ง  และในโอกาสครบรอบ  122 ปีนี้ สภากาชาดไทยยังได้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย โดยได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด “60 พรรษามหาจักรีสิรินธร สภากาชาดไทยรวมน้ำใจชาวประชา” ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป  รวมถึงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทย ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  สวนงู สถานเสาวภา เปิดให้เข้าชมสวนงู การรีดพิษงู สาธิตการจับงูหลากหลายชนิด ชมพิพิธภัณฑ์งู  ส่วนที่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้บริการตรวจวัดสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ คลินิกนิรนาม กิจกรรมร่วมฉลอง  122 ปีสภากาชาดไทย ให้บริการตรวจเอดส์ฟรีทั้งประชาชนทั้่วไปและสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินตามนโยบายด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานของสภากาชาดไทย   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย   call center 1664