สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันนี้ (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาว จำนวน 2,040 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนที่ประสบกับอากาศหนาวเย็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอนาวัง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง และ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา 10.15 น. เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอนาวัง  มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน รวม 400 ชุด  ต่อมาเดินทางไปที่หอประชุมอำเภอนากลาง ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระสงฆ์ 20 รูป มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอสุวรณคูหา รวม 700 ชุด

จากนั้นเวลา 13.45 น. เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระสงฆ์ 20 รูป มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง รวม 900 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก