สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมุกดาหาร พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาวสำหรับผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,200 ชุด พร้อมชุดเครื่องกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียน ประกอบไปด้วย เสื้อกันหนาว ถุงเท้า และเครื่องดื่มช็อกโกแลตผง จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรและเด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

135372