สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดพะเยา พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ในวันที่ 23 มกราคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดเครื่องกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรและเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้า เวลา 10.45 น. เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรและเด็กนักเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 1,200 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

และช่วงบ่ายเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาว เพื่อมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรและเด็กนักเรียน ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จำนวน 1,000 ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ