สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่  15 มกราคม  2559 เวลา 10.30 น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์  นำเครื่องกันหนาว จำนวน  1,660 ชุด ไปถายแด่พระสงฆ์  มอบให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กนักเรียน ในพื้นที่อำเภอพังโคน และอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โดยในช่วงเช้า เดินทางไปที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ จำนวน  30 รูป  มอบเครื่องกันหนาว จำนวน  1,000 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  และมอบเสื้อกันหนาว พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน จำนวน  50 ชุด จากนั้นช่วงบ่าย เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ถวายผ้าห่มแด่พระสงฆ์ จำนวน  30 รูป มอบเครื่องกันหนาว จำนวน  500 ชุด แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และมอบเสื้อกันหนาว พร้อมด้วยอุปกรณ์กรเรีนให้เด็นักเรียน จำนวน  50 ชุด ทั้งนี้เพื่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวทั้งสองอำเภอของจังหวัดสกลนคร สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก