สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Order of the Rising Sun” ชั้น “Gold and Silver Star” แด่นายเตช บุนนาค


สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Order of the Rising Sun” ชั้น “Gold and Silver Star” แด่นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จนกระทั่งมาปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โดยมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงเทพ ฯ เป็นผู้ปฏิบัติราชการ เมื่อเร็วๆนี้