สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พระราชทานผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันนี้ (25 มกราคม พ.ศ. 2560) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า   โปรดกระหม่อม ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,371 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ มอบให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ประสบกับอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ ที่อำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.00 น. เดินทางไปที่โรงเรียนทุ่งนาน้อย อำเภอเชียงของ ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ 30 รูป มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ และประชาชน จำนวน 500 ชุด และมอบเครื่องกันหนาวแก่เด็กนักเรียน จำนวน 311 ชุด  ต่อมาเดินทางไปที่หอประชุม
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน
ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ 30 รูป มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุและประชาชน จำนวน 500 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก