สภากาชาดไทย ให้บริการฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา  10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย “ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ               พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาโรคทางกล้ามเนื้อและข้อ โดยการทำกายภาพบำบัด พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ณ สถานีกาชาดที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนต้องการให้บริการรักษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  และสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ฯ เน้นในการให้บริการ คือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายมาเป็นเวลานาน และได้รับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล เช่น ไหล่ติด ปวดหลัง ปวดเข่า ไมเกรน ผู้ป่วยที่มีปัญหา โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตก ซึ่งเป็นระยะนานมากกว่า ๖ เดือน ได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพแล้ว ไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องอาการชาบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณปลายมือ ปลายเท้า  เป็นต้น

การฝังเข็มเป็นศาสตร์และความรู้ด้านแพทย์แผนจีน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน       ใช้บำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะการระงับความเจ็บปวด และปรับสมดุลของร่างกาย ทำให้การฝังเข็มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ปัจจุบันทั่วโลก  การฝังเข็มจะช่วยเข้าไปกระตุ้นพลังงานในร่างกายให้ไหลเวียนดีขึ้น กระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังรักษาตนเอง ทำให้ระบบการทำงานของส่วนต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น การฝังเข็มเป็นวิธีรักษาโรคที่มีความปลอดภัยสูง เพราะผู้ป่วยไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ โรคที่การฝังเข็มรักษาได้ผลดี เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากโรคความดันหรือเนื้องอก โรคที่เกี่ยวกับระบบลำไส้ ท้องผูก  นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเกร็ง รวมถึงโรคเรื้อรัง เป็นต้น