สภากาชาดไทย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประมวลผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล

วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายเฉิน เจียง (Mr. Chen Jiang) ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม (Cultural Counselor) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัทมหาชน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย และนายไพศาล ฉายาวรกุล นายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประมวลผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล ในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องจิตต์สมาน ชั้น 9 อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย
การจัดแสดงผลงานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สภากาชาดไทย ธนาคารกสิกรไทย และสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ซึ่งรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะของศิลปินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผลงานศิลปะดังกล่าวจะจัดแสดงให้ประชาชนชมถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ชั้น 9 อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน