สภากาชาดไทย มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย        เป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิม-   พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ        2 เมษายน 2558 ตรวจวัด-แก้ไขความผิดปกติทางสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 วัดบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและ นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ฯ เป็นโครงการที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย มีความภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจรักษาและพบว่าสายตาผิดปกติ สามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที เพราะรถตัดแว่นสภากาชาดไทย เป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ภายในออกแบบสำหรับใช้งานประกอบแว่นสายตาบนรถ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการเสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสในการมองเห็นให้เด็กนักเรียนในการปรับความผิดปกติทางสายตาให้เกิดความพอดีและมองเห็นได้เป็นปกติแล้ว ยังทำให้  เด็กนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไปด้วย

โครงการนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนได้รับแว่นสายตาไปแล้วกว่า 63,189 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปีงบประมาณ 2558 โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ฯ จะออกปฏิบัติงานทั้งหมด 6 จังหวัด โดยจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดแรกของปีงบประมาณ