สภากาชาดไทย ถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2559  เวลา  09.30 น. นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานนำผู้บริหาร ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่  5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้วยในวันที่  23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดศาลาทินทัต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะพระบรมรูปของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

img_0192 img_0193 img_0195