สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม  2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย