สภากาชาดไทยส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่

จากเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นสภากาชาดญี่ปุ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยได้นำทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือทั้งหมด 18 ทีม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ ผ้าห่มจำนวน 6,500 ชุด เครื่องนอนจำนวน 220 ชุด และชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินจำนวน 6,800 ชุด ทั้งนี้ สภากาชาดไทยได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงสภากาชาดญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อันมีใจความดังต่อไปนี้

Dear Mr. President,

I have the honour to inform you that the Thai Red Cross Society has learnt with much sorrow of the high number of lives lost and the many injured as well as the severe damage caused by the severe floods and landslides resulting from the torrential rainfall in western and eastern Japan since 5 July 2018.

The Thai Red Cross Society would like to convey our sincere sympathy and heartfelt condolences to you and, through you, to the bereaved families and those who have been affected in this tragic disaster.

Accept, Mr. President, the renewed assurances of my highest consideration

Phan Wannamethee
Secretary General, The Thai Red Cross Society