สภากาชาดไทยเชิญร่วมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เนปาล

 

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยเปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล” เลือกส่งเอกสารมาทางใดทางหนึ่งที่แฟกซ์ 0 2250 0312 หรือ 0 2652 4440 หรืออีเมล pr-fund-rc@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440-3, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5 หากต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์  ไปที่แฟกซ์ 0 2544 1040

help Nepal