สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าลงแม่น้ำเซเปี่ยน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้สูญหายกว่า 100 คน รวมถึงชาวบ้านอีกกว่า 6,600 คนไร้ที่อยู่อาศัย

สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือแสดงความเสียใจแก่องค์การกาแดงลาว พร้อมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน  5 ,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  และได้มอบหมายให้  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่  4 จังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี จัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 4,100 ชุด ผ้าห่ม Polyester 4,500 ผืน เต้นท์ 25 หลัง  ชุดผลิตน้ำดื่ม  2 ทีม ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้  6,400 ลิตรต่อวัน  และเรือท้องแบน 4 ลำ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเบื้องต้น ตลอดจนเตรียมพร้อมเพิ่มเติมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ชุดสุขอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้าทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น มุ้ง ผ้าห่ม ไฟฉาย เทียนไข โลชั่นทากันยุง ถุงขยะ เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศที่กรุงเทพ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

ในการนี้ สภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 0453046370 หรือบริจาคผ่าน  SCB EASY App หน้าหลักเลือกเมนู “บริจาค”  หน้ารายชื่อมูลนิธิ เลือก “สภากาชาดไทย” หน้ารายละเอียดกดปุ่ม “ร่วมบริจาค” ส่งหลักฐานการโอนเงินมาเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป.ลาว” ส่งเอกสารที่โทรสาร 0 2250  0312 ,0 2652 4440 อีเมล์ prfundrc@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติม 0 2256 44403 หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664