ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

มนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงาน

ผู้คนหรือเพื่อนร่วมงานมากมายที่ต่างคน ต่างความคิด เราอาจต้องพบเจอกับสถานการณ์ท่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงควรเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใครได้เห็นต่างก็อยากพูดคุยด้วย รอยยิ้มจึงเป็นความประทับใจเมื่อแรกพบ  และยังเป็นตัวช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
แบ่งปัน  อย่าคาดหวังที่จะเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว การแบ่งปัน หรือการแสดงน้ำใจเพียงเล็กน้อย ก็แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่คุณมีต่อเพื่อนร่วมงาน
ไม่ถือตัว อย่าดูถูกผู้อื่น  ไม่ว่าเขาจะมีอายุ หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณ  และควรให้ความสำคัญกับบุคคลทุกชั้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่นคุณอาจตอบแทนพี่ รปภ. ที่คอยเปิดประตูให้คุณทุกวันด้วยคำขอบคุณ และรอยยิ้มก็ไม่ได้เสียหายอะไร ถ้าคุณจะมีเพื่อนทุกอาชีพ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  เห็นใจผู้อื่น คิดถึงใจของผู้อื่น แล้วลองแทนความรู้สึกลงไปว่า หากเราต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันนั้น เราจะรู้สึกอย่างไร นี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป เพราะเราจะนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ
ยอมรับนับถือให้เกียรติผู้อื่น ทั้งการกระทำ และคำพูด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างต้องการได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้อื่น และเชื่อว่าคุณก็เช่นกัน การให้เกียรติอาจจะรวมถึงการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความสามารถของผู้อื่น ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันโดยไม่ได้รับอนุญาต
มองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขัน ทำให้เราอารมณ์ดี ไม่เครียด แล้งยังทำให้ดูเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ก็ไม่แปลกที่ใครๆ ต่างก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน เพราะเขาสามารถสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้เสมอ การที่จ้องแต่จะคอยจับผิดหรือนินทาผู้อื่นทำให้คุณหมกมุ่น นอกจากจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว  ยังทำให้เพื่อนร่วมงานมองคุณเป็นรางมารร้ายอีกด้วย
จริงใจ ในทุกๆ สิ่งที่ทำ   อย่างเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับ แต่ให้เขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีประโยน์เลยถ้าหากคุณทำลงไปด้วยการเสแสร้ง