ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว จัดทำแผ่นพับเรื่อง ภาวะเอ็นอักเสบที่ข้อศอก

ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายผู้ป่วยนอก จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง “ภาวะเอ็นอักเสบที่ข้อศอก” โดยมีรายละเอียดดังนี้

DOC101115-10112015100000 DOC101115-10112015100542 (2) DOC101115-10112015100600 DOC101115-10112015100620