รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 22 จังหวัด

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน  22 จังหวัด โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่างวันที่ 11กย. – 9 พย. 2560 ดังนี้

22 จังหวัดที่ประสบภัยได้แก่ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นครสวรรค์ สระบุรี ปทุมธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นนทบุรี ขอนแก่น และสุพรรณบุรี  โดยให้ความช่วยเหลือคือ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 62,670 ชุด  ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค 909 ชุด เรือไฟเบอร์กลาส  10 ลำ นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงิน  63,512,070 บาท  (หกสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)