รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำปฏิทินแขวนของสภากาชาดไทยประจำปี 2561

เมื่อเร็วๆนี้  นนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ปานใจ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากธนาคารกรุงไทย โดยมี วโรชา รัตนสูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยและคณะ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทำปฏิทินกิจกรรมสภากาชาดไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)