Select Page

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.15 น. นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเผยแพร่เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย